Apie mus

KONTAKTAI:

El. paštas: bendruomenekaimynai@gmail.com

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ

                                 

Bendruomenės nariais gali būti: 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai, juridiniai asmenys. Asmuo gali būti kelių asociacijų ar kitų bendrijų nariu. Garbės nariu gali tapti Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis bei gimtųjų vietų tėviškėnas, ypatingai nusipelnęs bendruomenei. Garbės nario statusas suteikiamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Garbės narys atleidžiamas nuo nario mokesčių, jis neturi balso teisės.

Bendruomenės įstatai

DAUGIAU INFORMACIJOS MŪSŲ FACEBOOK PASKYROJE


Trakų rajono Valų ir Vosyliukų kaimų bendruomenės „KAIMYNAI“ neatlygintinai dirbantys darbuotojai:

1. Vitalijus Romanovskis – PIRMININKAS

2. Justinas Bartusevičius – PIRMININKO PAVADUOTOJAS


Trakų rajono Valų ir Vosyliukų kaimų bendruomenės „KAIMYNAI“ 

REVIZORIUS

1. Rita Mirončuk


Trakų rajono Valų ir Vosyliukų kaimų bendruomenės „KAIMYNAI“ buhalteriją tvarko UAB „Finastra“